ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmuje:

sporządzanie i opiniowanie umów<br/>z sieciami handlowymi

opiniowanie działań klientów<br/>pod kątem ich zgodności z Ustawą <br/>o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how)

udzielanie klientom porad w zakresie roszczeń przysługujących im w związku z popełnieniem na ich szkodę czynów nieuczciwej konkurencji

sporządzanie i opiniowanie umów/klauzul o zakazie konkurencji
(w szczególności pomiędzy przedsiębiorcami, ale także pomiędzy pracodawcami a pracownikami)

przeprowadzanie analiz działalności prowadzonych przez konkurentów naszych klientów pod kątem możliwości naruszania przez nich reguł uczciwej konkurencji i praw naszych Klientów

opiniowanie działań reklamowych<br/>i promocyjnych przedsiębiorcy pod kątem ryzyk związanych z naruszeniem Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

reprezentowanie przedsiębiorców<br/>w sporach (na etapie sądowym<br>i przedsądowym) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, a także sporów związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji