ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmuje:

sporządzanie i opiniowanie umów
z sieciami handlowymi

opiniowanie działań klientów
pod kątem ich zgodności z Ustawą
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how)

udzielanie klientom porad w zakresie roszczeń przysługujących im w związku z popełnieniem na ich szkodę czynów nieuczciwej konkurencji

sporządzanie i opiniowanie umów/klauzul o zakazie konkurencji
(w szczególności pomiędzy przedsiębiorcami, ale także pomiędzy pracodawcami a pracownikami)

przeprowadzanie analiz działalności prowadzonych przez konkurentów naszych klientów pod kątem możliwości naruszania przez nich reguł uczciwej konkurencji i praw naszych Klientów

opiniowanie działań reklamowych
i promocyjnych
przedsiębiorcy pod kątem ryzyk związanych z naruszeniem Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

reprezentowanie przedsiębiorców
w sporach
(na etapie sądowym
i przedsądowym) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, a także sporów związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji