BANKOWOŚĆ I FINANSE

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie bankowości i finansów obejmuje:

obsługę prawną banków, instytucji kredytowych i finansowych, a także firm doradztwa finansowego w zakresie oferowanych przez te podmioty usług

sporządzanie opinii prawnych
w zakresie możliwości prawnych
i faktycznych w zakresie funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych

sporządzanie i opiniowanie niestandardowych umów w ramach usług oferowanych przez banki oraz instytucje kredytowe i finansowe

doradztwo w procesach restrukturyzacji zobowiązań