SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie spraw rodzinnych i spadkowych obejmuje:

sprawy o rozwód i separację

sprawy o ustalenie i uregulowanie opieki nad małoletnimi dziećmi

sprawy o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi

sprawy o rentę alimentacyjną na rzecz dzieci oraz małżonka

sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

sporządzanie i opiniowanie umów
z zakresu ustroju majątkowego małżonków

sprawy o podział majątku