ODSZKODOWANIA MEDYCZNE I POWYPADKOWE

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna w zakresie odszkodowań medycznych i powypadkowych obejmuje:

udzielanie informacji
o przysługujących pacjentom prawach
i nałożonych na nich obowiązkach
w aspekcie działania systemu ochrony zdrowia

pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych, które skutkują doznaniem uszczerbku na zdrowiu

pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania za szkody majątkowe należnego z tytułu zawartego ubezpieczenia OC oraz AC
(za uszkodzenie pojazdu, odzieży itp.)

pomoc prawną w uzyskaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wypadku

pomoc prawną osobom poszkodowanym w związku
z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym

sporządzenie zgłoszenia szkody oraz reprezentację w prowadzonym przez towarzystwo ubezpieczeniowe postępowaniu

reprezentację w postępowaniu
przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

sporządzanie opinii prawnych
w sprawach związanych<br/>z dochodzeniem roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych, naruszeń praw pacjenta, odszkodowań powypadkowych

reprezentację w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych od podmiotów leczniczych i ich ubezpieczycieli w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym

sporządzanie opinii prawnych
w sprawach związanych
z dochodzeniem roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych, naruszeń praw pacjenta, odszkodowań powypadkowych

doradztwo w zakresie wyboru drogi prawnej celem otrzymania odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną szkodę oraz krzywdę<br/>w związku z błędami medycznymi, wypadkami przy pracy a także nieszczęśliwymi wypadkami

prowadzenia postępowań sądowych związanych z uzyskaniem odszkodowania za nienależycie wykonaną usługę od m.in. biur podróży, towarzystw ubezpieczeniowych czy linii lotniczych

Więcej informacji na stronie internetowej www.odszkodowaniepoznan.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji