PROWADZENIE SPORÓW SĄDOWYCH I ARBITRAŻOWYCH, MEDIACJE
    W kancelarii wyodrębniony został zespół adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się prowadzeniem sporów sądowych<br/>i arbitrażowych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Możemy poszczycić się doświadczeniem oraz sukcesami w prowadzeniu sporów sądowych w skomplikowanych sprawach<br/>o wysokich wartościach dochodzonych roszczeń oraz obsłudze kilku tysięcy spraw sądowych w imieniu operatorów telekomunikacyjnych.<br/> W naszej pracy kierujemy się maksymą „Ci co wygrywają- nigdy nie odpuszczają. Ci co odpuszczają nigdy nie wygrywają.”

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna w zakresie
prowadzenia sporów sądowych, arbitrażowych i mediacji obejmuje:

prowadzenie wszelkich spraw<br/>sądowych jak i przedsądowych

reprezentowanie w sporach<br/>z zakresu prawa pracy<br/>i ubezpieczeń społecznych

prowadzenie spraw rodzinnych<br/>i spadkowych

dochodzenie roszczeń w imieniu operatorów telekomunikacyjnych<br/>w szczególności w sprawach zawierających aspekt reklamacyjny

prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności członków zarządu<br/>za zobowiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

reprezentowanie w sporach<br/>z zakresu ochrony konkurencji<br/>i własności intelektualnej przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

reprezentowanie<br/>przed ubezpieczycielami oraz sądami<br/>o odszkodowania z tytułu szkód medycznych, komunikacyjnych, wypadków przy pracy

reprezentowanie klientów w zakresie dochodzenia roszczeń transgranicznych (Europejski Nakaz Zapłaty, Europejski Tytuł Egzekucyjny oraz Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń)

prowadzenie spraw karnych<br/>w postępowaniach przed organami ścigania i sądami powszechnymi

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji