PROWADZENIE SPORÓW SĄDOWYCH I ARBITRAŻOWYCH, MEDIACJE

    W kancelarii wyodrębniony został zespół adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się prowadzeniem sporów sądowych
i arbitrażowych z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego.


Możemy poszczycić się doświadczeniem oraz sukcesami w prowadzeniu sporów sądowych w skomplikowanych sprawach
o wysokich wartościach dochodzonych roszczeń oraz obsłudze kilku tysięcy spraw sądowych w imieniu operatorów telekomunikacyjnych.
W naszej pracy kierujemy się maksymą „Ci co wygrywają- nigdy nie odpuszczają. Ci co odpuszczają nigdy nie wygrywają.”

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna w zakresie
prowadzenia sporów sądowych, arbitrażowych i mediacji obejmuje:

prowadzenie wszelkich spraw
sądowych jak i przedsądowych

reprezentowanie w sporach
z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

prowadzenie spraw rodzinnych
i spadkowych

dochodzenie roszczeń w imieniu operatorów telekomunikacyjnych
w szczególności w sprawach zawierających aspekt reklamacyjny

prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności członków zarządu
za zobowiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

reprezentowanie w sporach
z zakresu ochrony konkurencji
i własności intelektualnej przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

reprezentowanie
przed ubezpieczycielami oraz sądami
o odszkodowania z tytułu szkód medycznych, komunikacyjnych, wypadków przy pracy

reprezentowanie klientów w zakresie dochodzenia roszczeń transgranicznych (Europejski Nakaz Zapłaty, Europejski Tytuł Egzekucyjny oraz Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń)

prowadzenie spraw karnych
w postępowaniach przed organami ścigania i sądami powszechnymi