KREDYTY FRANKOWE

   

Borykacie się Państwo ze skutkami zawartej przed laty z bankiem umowy tzw. kredytu frankowego ?

Każdy wzrost kursu franka wzbudza Państwa wątpliwości i powoduje niepokój ?

Chcecie Państwo poznać odpowiedzi na pytania: czy w Państwa umowie z bankiem są klauzule abuzywne, z czym wiąże się unieważnienie kredytu, czy bank może zażądać od Państwa wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czy spór z bankiem ma sens, jakie  macie Państwo prawa ?

Kancelaria zajmuje się sprawami tzw. kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych; kredytami, które są nadal obsługiwane jak i kredytami spłaconymi. Przez tzw. kredyty frankowe rozumiemy kredyty udzielana konsumentom przez banki od 2004 roku, denominowane lub indeksowane kursem franka szwajcarskiego CHF.

Wiedza i doświadczenie pozwalają nam wspierać Kredytobiorców na wszystkich etapach sporów z bankami, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym oraz na etapie wykonywania orzeczeń.

Przedstawiamy rozwiązania prawne w oparciu o wiedzę ekspercką pozyskaną przez lata analizowania orzecznictwa krajowego i unijnego. Każde rozwiązanie, które przedstawiamy naszym Klientom jest „szyte na miarę,” gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna ze spraw, której się podejmujemy, nie jest taka sama.

W ramach świadczonych usług:

przygotujemy bezpłatną analizę prawną umowy (frankowej) wraz z załącznikami

reprezentujemy Klientów w sporze z bankiem na etapie przedsądowym

reprezentujemy Klientów w sporze z bankiem przed sądami powszechnymi na terenie całej Polski

reprezentujemy Klientów w sporze z bankiem przed Sądem Najwyższym

reprezentujemy Klientów po prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym w dochodzeniu roszczeń

reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi przy wykreśleniu hipotek z ksiąg wieczystych

Jeśli posiadacie Państwo tzw. kredyt frankowy zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 61 847 38 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

 

Istnieje  możliwość  bezpośredniego kontaktu z prawnikiem prowadzącym sprawy frankowe radcą prawnym Pauliną Kopańską pod numerem telefonu 506-299-997 w godzinach od 9:00-17:00.   

 

W celu dokonania wstępnej, jednorazowej i bezpłatnej analizy Państwa umowy udostępniamy adres mailowy: kredytyfrankowe@urowska.com.pl, pod który można przesłać skany umów wraz       z załącznikami.