PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje:

bieżącą obsługę przedsiębiorców<br/>w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

audyt prawny dokumentów pracowniczych

reprezentowanie klientów<br/>przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz organami publicznymi

sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych, zakładowych układów zbiorowych pracy  oraz innych aktów prawa pracy

tworzenie i opiniowanie zawartych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów menadżerskich, umów o dzieło oraz umów zlecenia

kompleksowe wsparcie przedsiębiorców<br/>w przeciwdziałaniu praktykom nieuczciwej konkurencji ze strony obecnych lub byłych pracowników

kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w przeprowadzeniu zwolnień indywidualnych i grupowych, w szczególności opiniowanie przyczyn rozwiązania stosunku pracy, przygotowanie wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zwolnienia, uczestnictwo w negocjacjach i spotkaniach<br/>z pracownikami

opracowywanie polityki antydyskryminacyjnej<br/>i antymobbingowej<br/>dla przedsiębiorstw, wsparcie prawne pracodawców w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów<br/>z pracownikami, prowadzenie<br/>negocjacji i rozmów z pracownikami

wsparcie przedsiębiorców we wszystkich aspektach dotyczących danych osobowych, począwszy od zasad ich zbierania, poprzez ich przetwarzanie i wykonywanie obowiązków administracyjnych (rejestracje w GIODO, powoływanie ABI)

kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w przeprowadzeniu zwolnień indywidualnych<br/>i grupowych, w szczególności opiniowanie przyczyn rozwiązania stosunku pracy, przygotowanie wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zwolnienia, uczestnictwo w negocjacjach<br/>i spotkaniach z pracownikami

reprezentowanie przedsiębiorców<br/>w relacjach ze związkami zawodowymi

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji