OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie ochrony własności intelektualnej obejmuje:

opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony know-how (tajemnicy przedsiębiorstwa)

pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej w Internecie (w tym ochrona dóbr osobistych w Internecie)

reprezentowanie w sporach
(na etapie sądowym i przedsądowym) wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich (w tym prawa do ochrony wizerunku), tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych

pomoc prawną w zakresie uzyskiwania praw ochronnych, w szczególności
na znaki towarowe

sporządzanie i opiniowanie umów
z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności licencje)

sporządzanie i opiniowanie umów
z zakresu praw autorskich i pokrewnych