RODO
Wdrożenie RODO

Kancelaria od wielu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych, w tym opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa danych osobowych.

W związku z wejściem w życie RODO Kancelaria poszerzyła swoją ofertę o usługę polegającą na kompleksowym przygotowaniu przedsiębiorstwa do unijnego rozporządzenia (PROJEKT RODO).

W realizacji PROJEKTU RODO, Kancelaria skupia się przede wszystkim na mikro, małych i średnich przedsiębiorcach, starając się każdorazowo dostosować zakres świadczonych usług do skali i możliwości danego przedsiębiorstwa.

Dotychczas Kancelaria zrealizowała PROJEKT RODO dla przedsiębiorstw produkcyjnych (branża spożywcza, papiernicza, drukarska) i usługowych (branża spożywcza, usługi magazynowania, sprzedaż, usługi marketingowe).

Kancelaria nieprzerwane od początku 2018 roku pomaga Klientom, prowadzącym działalność
w różnych branżach, dostosować ich działalność do wymogów wynikających z RODO.

Wdrożenie RODO jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, wymagającym zaangażowania ze strony przedsiębiorcy ( i to zarówno jego kadry zarządzającej, jak i poszczególnych pracowników) nie tylko na etapie wdrażania, ale także na etapie późniejszego, codziennego stosowania ustalonych zasad ochrony danych osobowych.

Oferta Kancelarii obejmuje:

I AUDYT

 1. Audyt zasad przetwarzania danych osobowych audyt obejmuje audyt prawny oraz audyt stosowanych środków i zabezpieczeń technicznych.
 2. Raport z przeprowadzonego audytu, obrazujący, w jakim stopniu dana organizacja spełnia wymagania z RODO oraz wskazujący zalecenia i rekomendacje dotyczące procesu wdrożenia.

II ASYSTA WDROŻENIOWA – wsparcie przy wdrażaniu rekomendacji po-audytowych:

 1. Przygotowanie (bądź dostosowanie istniejącej Polityki) Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w tym: wzorów: upoważnienia do przetwarzania danych, oświadczenia o zachowaniu poufności, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych, treści obowiązku informacyjnego bądź dostosowanie istniejącej Polityki do wymagań RODO.
 2. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych.
 3. Doradztwo w opracowaniu procedur prawnych w celu zapewnienia realizacji wymagań RODO.
 4. Doradztwo w ustaleniu, czy organizacja potrzebuje Inspektora ds. ochrony danych osobowych.
 5. Przeprowadzenie analizy ryzyka związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych/oceny skutków dla ochrony danych wraz ze stosowną dokumentacją.
 6. Doradztwo (bądź opracowanie) procedur/polityk operacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.
 7. Wsparcie w postaci:
 • szkoleń dla pracowników mających dostęp do przetwarzania danych osobowych- agenda szkolenia jest dostosowywana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa,
 • bieżącego doradztwa z zakresu zasad ochrony danych osobowych.

III WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANIA RODO

 1. Audyt powdrożeniowy – weryfikacja prawidłowości stosowania wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Konsultacje i doradztwo w wybranych obszarach.
 3. Szkolenia w wybranych obszarach.