RESTRUKTURYZACJA
Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej- będzie łatwiej ogłosić upadłość

Upadłość konsumencka to często ostatnia deska ratunku dla ludzi, którzy toną w długach i nie widzą już szansy na wyjście z kłopotów finansowych. Zmiany zaproponowane przez Rząd zmierzają do jeszcze większego uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem oddłużenia i mają na celu zwiększenie „dostępności upadłości konsumenckiej”.

Do tej pory przesłanką, która znacznie utrudniała, a w wielu przypadkach uniemożliwiała ogłoszenie upadłości były przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Jeśli zdaniem sądu dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia, to tracił szansę na oddłużenie. Nierzadko wpadnięcie w tzw. spiralę kredytową było postrzegane właśnie jako przyczynienie się do zwiększenia zadłużenia, albowiem dłużnicy wiedząc o tym, iż nie stać ich na kolejne kredyty zaciągali zobowiązania najczęściej aby pokryć starsze długi.

Najważniejszą zmianą, którą zaproponowano w projekcie ustawy zmieniającej Prawo Upadłościowe  będzie rezygnacja z wymogu badania przyczyn powstania stanu niewypłacalności. Okoliczności te będą brane pod uwagę przez sąd dopiero na etapie ustalenia okresu trwania okresu planu spłaty wierzycieli. Dotychczas plan taki może zostać ustalony na maksymalnie 36 miesięcy. Po nowelizacji będzie on trwał od 36 do 84 miesięcy.

Kolejną nowością, której do tej pory nie przewidywały przepisy będzie możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Podobne rozwiązanie wprowadzono dla firm, które starają się zrestrukturyzować.

Nowe przepisy zakładają możliwość zawarcia układu z wierzycielami pod nadzorem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie czuwał nad prawidłowością przebiegu całej procedury. Niniejsze rozwiązanie odciąży sądy upadłościowe, ponieważ niniejsza procedura doprowadzi do ograniczenia udziału sądu w postępowaniu.

Zmieni się też sposób zgłaszania swoich wierzytelności przez wierzycieli. Do tej pory były one kierowane do sądu, a sąd dopiero po ich otrzymaniu przekazywał je dalej do syndyka. Nowe przepisy wprowadzają możliwość kierowania zgłoszeń bezpośrednio do syndyka ustanowionego w postępowaniu. Niniejsze rozwiązanie znacznie przyspieszy postępowanie i odciąży sądy.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczny wzrost ogłoszonych upadłości konsumenckich. Ułatwienia w tym zakresie na pewno spowodują wzrost ogłaszanych upadłości, ale miejmy nadzieję, ze przyczynią się również do przyspieszenia procedowania w sądach nad niniejszymi sprawami.