PRAWO E-COMMERCE,
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I IT,
START-UPY

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie prawa e-commerce, nowoczesnych technologii i IT oraz star-upów obejmuje:

pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności, oraz uwarunkowań prawnych związanych<br/>z danym rodzajem działalności

opiniowanie umów zawieranych<br>z kontrahentami oraz wzorców umownych w celu zapewnienia korzystnych rozwiązań i bezpieczeństwa prawnego

opiniowanie regulaminów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie praw konsumentów (w tym pod kątem niedozwolonych klauzul umownych)

opracowanie polityki reklamacji<br/>i zwrotów, oraz dokumentów gwarancji

ochronę praw autorskich i innych praw własności intelektualnej

ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji

weryfikację zgodności prowadzonych działań z przepisami o ochronie danych osobowych

weryfikację zgodności z prawem prowadzonych działań marketingowych i promocyjnych

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji