INWESTYCJE BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie inwestycji budowlanych i nieruchomości obejmuje:

obsługę prawną nieruchomości
i obrotu nieruchomościami, w tym ocena przydatności nieruchomości
dla celów inwestycyjnych

reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
w tym uzyskiwanie niezbędnych zgód, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń

reprezentowanie uczestników procesu budowlanego w mediacjach oraz przed sądami powszechnymi

obsługę prawna sporów powstałych na tle wykonywania umów związanych
z realizacją inwestycji, w szczególności umów o dokumentację projektową, umów o roboty budowlane, umów o nadzór nad realizacją inwestycji

negocjacje i przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów związanych
z realizacją inwestycji, w szczególności umów o dokumentację projektową, umów o roboty budowlane, umów
o nadzór nad realizacją inwestycji