INWESTYCJE BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie inwestycji budowlanych i nieruchomości obejmuje:

obsługę prawną nieruchomości<br/>i obrotu nieruchomościami, w tym ocena przydatności nieruchomości<br/>dla celów inwestycyjnych

reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,<br/>w tym uzyskiwanie niezbędnych zgód, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń

reprezentowanie uczestników procesu budowlanego w mediacjach oraz przed sądami powszechnymi

obsługę prawna sporów powstałych na tle wykonywania umów związanych<br/>z realizacją inwestycji, w szczególności umów o dokumentację projektową, umów o roboty budowlane, umów o nadzór nad realizacją inwestycji

negocjacje i przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów związanych<br/>z realizacją inwestycji, w szczególności umów o dokumentację projektową, umów o roboty budowlane, umów<br/>o nadzór nad realizacją inwestycji

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji