DANE OSOBOWE

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie danych osobowych obejmuje:

doradztwo w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, identyfikacja zagrożeń związanych
z ochroną danych osobowych
i opracowaniu instrumentów eliminujących bądź ograniczających zagrożenia

doradztwo w wyborze modelu ochrony danych osobowych w szczególności
co do powołania administratora bezpieczeństwa informacji / pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych


rejestracja zbiorów danych
u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

przygotowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa

sporządzenie i opiniowanie klauzul umownych dotyczących danych osobowych

doradztwo w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji