DANE OSOBOWE

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie danych osobowych obejmuje:

przeprowadzenie audytu zasad przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO

przeprowadzenie analizy ryzyka

opracowanie dokumentacji i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych

sporządzenie i opiniowanie klauzul umownych dotyczących danych osobowych

doradztwo w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

doradztwo w zakresie powołania Inspektora ds.ochrony danych osobowych