TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorco ! Sprawdź jak chronisz swój know-how !
  • Czy wiesz, że wprowadzono nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa ?
  • Czy poinformowałeś swoich pracowników/współpracowników, które informacje są objęte szczególną ochroną przed ich ujawnieniem ?
  • Czy wiesz, na czym polega obowiązek zachowania „należytej staranności” w zabezpieczeniu Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa ?
  • Czy poinformowałeś swoich pracowników jak korzystać z mediów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn), aby konkurencja nie była w stanie ustalić bazy Twoich klientów ?
  • Czy jesteś pewien, jakie kary grożą obecnie za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa ?

Jeżeli na chociażby jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś negatywnie, to oznacza, że w Twojej firmie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą nie być należycie chronione i wiąże się to z ryzykiem bezkarnego „wycieku” informacji szczególnie istotnych dla Twojej działalności.

Czy wiesz, że….. większość postępowań sądowych jest przegrywana tylko z tego powodu, że przedsiębiorca nie był w stanie udowodnić, że wyraźnie poinformował drugą stronę o tym, które informacje firmy powinny być szczególnie chronione i jakie działania mogą spowodować ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa ?

W myśl nowej definicji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

2018 11 07 11 25 30

Celem zabezpieczenia firmy przed wielkimi stratami finansowymi, wizerunkowymi itp., związanymi z „wyciekiem” i wykorzystaniem szczególnie ważnych informacji, powinieneś zaktualizować stosowane przez Ciebie środki ochrony tych informacji i dostosować je do nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz w należyty sposób poinformować swoich pracowników/ współpracowników i kontrahentów o niedopuszczalnych zachowaniach, mogących narazić Twoje przedsiębiorstwo na ujawnienie poufnych informacji.

Jesteśmy gotowi pomóc w zapewnieniu ochrony Państwa firmy przed ujawnieniem informacji szczególnie ważnych dla przedsiębiorstwa – zachęcamy Państwa do kontaktu.